Ett populärt inslag på våra tidigare byakamper.....stockaputten.

Välkommen till Fest i Grevskapets hemsida!

Här får du information om allt, som gäller vårt största arrangemang Sommarkväll i Gränna hamn.

Nedan får du lite föreningsinformation.

Vi består av ett trettiotal ideallister i alla åldrar, som försöker glädja våra medmänniskor med olika arrangemang och glada tillrop.

Föreningen bildades i mitten av nittiotalet och har sedan dess arbetat aktivt med olika projekt oftast då på sommaren.

Föreningens ändamål är bl.a att skapa trevlig underhållning inom Grevskapet Gränna-Visingsö. Försöka levandegöra Greve Per Brahes minne genom olika arrangemang inom bygden. Vårt motto är samarbete för att få Grevskapet att växa när det gäller utbud och trivsel för alla som är här, boende eller turister. Är du intresserad att arbeta med detta som utgångspunkt är du välkommen att kontakta oss.

Under säsongen 2016 gjorde vi en större ekonomisk förlust och detta gör att vi inte kan fortsätta med Sommarkväll i Gränna hamn enl det koncept vi så framgångsrikt gjort de senaste åren (2016 undantaget)!

Det finns säkert flera olika faktorer vilka gjort att det blev som det blev men vi kan bara konstatera att publiken uteblev och därmed också biljettintäkter. Eftersom vår ekonomi till största delen bygger på dessa intäkter så vågar vi helt enkelt inte fortsätta med risk för ännu större underskott. Vi har diskuterat att gå tillbaka till vår ”basicverksamhet” vilken vi bedrev tidigare och vem kommr inte ihåg de rafflande byakamperna på Visingsö, teaterspel med historisk anknytning i Röttle, de populära allsångskvällarna med läsarsånger och mycket annat. Vi får se vad vi mäktar med och hälsar naturligtvis alla välkomna även till dessa arrangemang!