Välkomna till Hamnens Dag i vackra Gränna hamn den 29 juli 2017! Sponsras av Gränna Hamnbolag AB

Välkommen till Fest i Grevskapets hemsida!

Nedan får du lite föreningsinformation.

Vi består av ett trettiotal ideallister i alla åldrar, som försöker glädja våra medmänniskor med olika arrangemang och glada tillrop.

Föreningen bildades i mitten av nittiotalet och har sedan dess arbetat aktivt med olika projekt oftast då på sommaren.

Föreningens ändamål är bl.a att skapa trevlig underhållning inom Grevskapet Gränna-Visingsö. Försöka levandegöra Greve Per Brahes minne genom olika arrangemang inom bygden. Vårt motto är samarbete för att få Grevskapet att växa när det gäller utbud och trivsel för alla som är här, boende eller turister. Är du intresserad att arbeta med detta som utgångspunkt är du välkommen att kontakta oss.

Årets Grännabo 2016 Erik Moreau får sin utmärkelse av Greven och Grevinnan under Grevskapsgalan.

Så var det återigen dags för att utse en ny Årets Grännabo, denna gång för förtjänstfulla gärningar under 2017.

Fest i Grevskapet har återigen fått den ärofyllda uppgiften att rodda detta åt Gränna Näringslivsförening. Vi kommer att sätta upp en nomineringslåda på COOP i Gränna där du kommer att ha möjligheten att nominera din kandidat t.o.m lördagen den 10 februari. Du kan också välja att skicka din nominering via E -post till: annika@grevskapet.se också det senast den 10 februari. Därefter kommer en jury bestående av representanter från föreningslivet i Grännaområdet att gå genom nomineringarna och däribland rösta fram Årets Grännabo för 2017, som kommer att presenteras och få sin utmärkelse på Grevskapsgalan den 3 mars 2018.

Välkommen att nominera din kandidat.