Välkomna till Hamnens Dag i vackra Gränna hamn den 29 juli 2017! Sponsras av Gränna Hamnbolag AB

Välkommen till Fest i Grevskapets hemsida!

Nedan får du lite föreningsinformation.

Vi består av ett trettiotal ideallister i alla åldrar, som försöker glädja våra medmänniskor med olika arrangemang och glada tillrop.

Föreningen bildades i mitten av nittiotalet och har sedan dess arbetat aktivt med olika projekt oftast då på sommaren.

Föreningens ändamål är bl.a att skapa trevlig underhållning inom Grevskapet Gränna-Visingsö. Försöka levandegöra Greve Per Brahes minne genom olika arrangemang inom bygden. Vårt motto är samarbete för att få Grevskapet att växa när det gäller utbud och trivsel för alla som är här, boende eller turister. Är du intresserad att arbeta med detta som utgångspunkt är du välkommen att kontakta oss.

Årets Grännabo 2016 Erik Moreau får sin utmärkelse av Greven och Grevinnan under Grevskapsgalan.
Årets Grännabo 2016 Erik Moreau får sin utmärkelse av Greven och Grevinnan under Grevskapsgalan.

Tyvärr….Tyvärr

Tyvärr måste vi meddela att vi blivit tvungna att ställa in Hamnens dag vilken var planerad till den 14 juli 2018. Anledningen är att vi har mötts av dåligt intresse från organisationer vi tänkt skulle medverka och har därför inget bra program att bjuda vår publik på. Vi är ledsna för detta men det ligger helt utanför vår möjlighet att påverka. Vi vill skicka ett tack till de företag och organisationer vilka lovat att medverka och ställt upp med sponsring, vi hoppas naturligtvis att vi får ett bättre gensvar 2019 (och så är det ju mig veterligt inget fotbolls VM 2019).

Trevlig sommar på Er allesammans.